Kleem Mantra Powerful

Mahadev Mantra

Aapka Jeevan Sathi kaun hai

Maha Shiv Ratri Mantra

Brahm Kasturi

Ullu Tantra rare

Husband Vashikaran by Lemon

Husband Pati Vashikaran

Tea Vashikaran Mantra

Somti Amavasya